שירותים מיוחדים !

באמצעות מצלמה תרמית ניתן לבצע מגוון רחב של שירותים מעבר לאיתור נזקי מים וצנרת !

ניתן גם לאתר את מקומן של קורות ביטון בתוך תקרה לצורך ביצוע קידוחים , גם לאתר אזורים חסרי בידוד בתוך בית מגורים או כל בניין אחר .


תמונה ברורה למהלך קורות הביטון בתוך תקרה .


צילום לאזור בתקרה חסר בידוד .