צילום קווי ביוב ומרזבים

צילום קווי ביוב ומרזבים או כל ניקוז אחר , הינו מתבצע באמצעות מצלמת סליל/סיב אופטי , מצלמה זו מוחדרת אל תוך הצינור ומבצעת צילום איכותי לדופנו הפנימי של הצינור באמצעות מצלמה זו ניתן להבחין בכשלים או מפגעים בתוך הצינור כמו סדקים , שברים , שורשים ...