הפקת דוח מקצועי ללקוח

אחד מבין שירותינו הוא הפקת דו"ח מקצועי אשר מסכם את תהליך הבדיקה ותוצאותיה בצורה מקצועית , ברורה וקבילה בבית משפט .