בדיקת רמת לחות

איתור מוקדי רטיבות לא מתבצע אך ורק באמצעות מצלמה תרמית אלא גם באמצעות מד לחות דיגיטלי אשר פולט גלים אלקטרומגנטיים ובעזרת הנתונים המוצגים ניתן לדעת מה היא רמת הלחות מתחת לכל משטח .