בדיקת ניקוזי מקלחת ומרפסות

בדיקה זו מתבצעת באמצעות בלון גומי קשיח אשר מוחדר אל תוך צינור הניקוז אם זה מרזב או צינור דולחין וביוב ולאחר מכן מציפים את הצינור על מנת לבדוק האם קיים חשש לדליפה כלשהיא .